Liên đoàn bóng đá Libya

Các giải đấu thuộc Liên đoàn bóng đá Libya tổ chức: