Liên đoàn bóng đá Kyrgyzstan

Các giải đấu thuộc Liên đoàn bóng đá Kyrgyzstan tổ chức: