Liên đoàn bóng đá Đảo Síp

Các giải đấu thuộc Liên đoàn bóng đá Đảo Síp tổ chức: