Liên đoàn bóng đá Burkina Faso

Các giải đấu thuộc Liên đoàn bóng đá Burkina Faso tổ chức: