Ngoại hạng Anh

Giải Ngoại hạng Anh được tổ chức bởi liên đoàn bóng đá Anh.

Kết quả Ngoại hạng Anh (bóng đá Anh)